Finansiering av koordinator/forskartjänst JORCEP

Diarienummer 2005-02538
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 922 500 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.kth-zju.org