Finansiering av koordinator/forskartjänst JORCEP

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 922 500 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02538

Statistik för sidan