Finansiering av koordinator/forskartjänst JORCEP

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 922 500 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar