Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fenotypisk validering av LIM domain binding 2 som kandidatgen för hjärtkärlsjukdom och åderförkalkning

Diarienummer
Koordinator Clinical Gene Networks AB
Bidrag från Vinnova 1 221 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01558

Statistik för sidan