Fenotypisk validering av LIM domain binding 2 som kandidatgen för hjärtkärlsjukdom och åderförkalkning

Diarienummer 2007-01558
Koordinator Clinical Gene Networks AB
Bidrag från Vinnova 1 221 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2010
Status Avslutat