Feasible Implementation of Integrated Vehicle Inspection System in India

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00168

Statistik för sidan