Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

FashionTECH

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Utbildning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med satsningen är att lyfta unga kvinnors innovationskraft och tillsammans med dem utveckla helt nya teknikområden och nya yrken med deras passion för mode som utgångspunkt. Målet är att eventet utmynnar i förslag till minst tre nya teknikområden eller potentiella yrken baserade på unga kvinnors passion för mode, som kan vidareutvecklas t.ex. inom ramen för befintliga eller nya utbildningskoncept och inriktningar. Under #FashionTechGBG skapade tjejerna en rad nya teknikområden där tre av dessa valdes ut och skickades in till Vinnova inför finaleventet den 14 november.

Resultat och förväntade effekter

#FashionTechGBG mynnade ut i en rad nya idéer kopplat till mode och teknik. Det eventet framförallt bidrog till var möjligheten för tjejerna att få vara innovativa och de visade på en stolthet över de idéer som skapats under eventet. Föreläsarna var inspirerande och visade på att en idé kan leda till ett mycket större sammanhang samt att det finns ett behov av nytänkande idéer inom området. Ytterligare ser vi att #FashionTechGBG kan utvecklas genom att bli ett event som arrangeras i socioekonomiskt utsatta områden för att på så vis nå ut till en målgrupp som idag är svår att nå.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att vi utifrån samtal med en referensgrupp tog fram lokal, inspirationsföreläsare, upplägg och metod utifrån önskemål ifrån målgruppen. Instagram var den kanal vi valde att kommunicera med målgruppen på även detta utifrån vad som kom fram ifrån referensgruppen. När alla delar var på plats skapades en inbjudan som spreds via våra nätverk samt vi Instagram. Eventet inleddes med tre olika inspirationsföreläsningar för att sedan gå över i workshops där tjejerna fick ta fram idéer kopplat till ämnet och sedan pitcha dessa via filmverktyget iMovie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05223

Statistik för sidan