Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Factory-in-a-box för AllEmballage

Diarienummer
Koordinator Allemballage J.E AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2000
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01550

Statistik för sidan