Factory-in-a-box för AllEmballage

Diarienummer 2010-01550
Koordinator Allemballage J.E AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2000
Status Avslutat