Fact finding trip - Förnybar energi i Japan

Diarienummer
Koordinator Danmarks tekniske universitet DTU - DTU Risø - National Laboratory for Sustainable Energy
Bidrag från Vinnova 26 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04592

Statistik för sidan