Extrudering av biopolymerer, från Yola till Göteborg

Diarienummer 2015-04915
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 059 345 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Att skapa ett väl fungerande, långsiktigt samarbete mellan SP Food and Bioscience, Chalmers och det MAUTECH, det federala tekniska universitetet i Yola, Nigeria. Projektet leds av Dr Kalep Filli, MAUTECH, som arbetar vid SP Food and Bioscience och Chalmers Material och tillverkningsteknik med extrudering av biopolymerer under 2016-2018. Projektet ska även bidra till Kalep Fillis karriärutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Ett väl fungerande samarbete mellan SP Food and Bioscience, Chalmers och det MAUTECH, och en god karriärutveckling för Kalep Filli. Applicerbara forskningsresultat inom materialvetenskap inriktad mot extrudering av biopolymerer och livsmedel.

Planerat upplägg och genomförande

Kalep Filli spenderar 2,5 år i Göteborg. Karriärutvecklingen innefattar kurser i ledarskap, personlig effektivitet, presentationsteknik, projektledning och statistik, samt deltagande och presentationer på internationella konferenser. Forskningsdelen innehåller skumextrudering av hemicellulosa inom projektet SmartFoam, samt extrudering av vegetabiliska proteiner som alternativ till kött inom projektet ProVeg. Dessa kopplingar ger ett väl fungerande forskar- och industrinätverk för Dr Filli och även resurser för forskningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.