Exploatering och visualisering av monitoreringsinformation för realisering av alltid bäst anslutet

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för teknik, Karlskrona
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02505

Statistik för sidan