Exploatering och visualisering av monitoreringsinformation för realisering av alltid bäst anslutet

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för teknik, Karlskrona
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - mars 2011
Status Avslutat