Exploaterbarhet av live-sportsändning på Internet

Diarienummer
Koordinator Qrodo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat