Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Exir besök ITER France 2019

Diarienummer
Koordinator EXIR BROADCASTING AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Få djupare kunskap om ITER - uppnådd. Få förståelse för var våra produkter kan användas-delvis uppnådd. Få idéer till framtida produkter från oss- delvis uppnådd. Sammantaget tydlig inblick i hur avancerat projekt ITER är men även den lite skämmande bilden av det mycket låga egentliga europeiska underliggande intresset (politisk håll).

Långsiktiga effekter som förväntas

Insikt om hur komplicerat det är att som litet företag bli leverantör till ITER och insikt om att vi måste arbeta vid samarbetspartner, kanske som tredje eller fjärde underleverantör. Ett par kontakter i linje med detta skapades.

Upplägg och genomförande

I förberedelserna ingick: - Att identifiera de seminarier som kunde ge övergripande kunskap om ITER, tekniskt såväl som organisatoriskt. - Från lista över deltagare, identifiera möjliga samarbetspartner och inköpsorganisationer för ITER och relaterade projekt. Vid ITER kunde detta genomföras, antalet genomförda 1+1 möten blev betydligt mindre än förväntat. Våra potentiella produkter för användning vid ITER är mycket få till antalet men kan innebära stora volymer. ITER och F4E är väldigt komplicerade organisationer så vår roll måste bli som underleverantörs underleverantör.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2019

Diarienummer 2019-02130

Statistik för sidan