Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EXI-bolt verifiering

Diarienummer
Koordinator ROCK SOLUTIONS NORTH AB - Rock Solutions
Bidrag från Vinnova 438 300 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att validera de dynamiska egenskaperna och snabbheten att montera för ny typ av bergbult, EXI-bolt. Bergbultar används för att förstärka berget i gruvor och tunnlar och är kritiska för att undvika ras. Genom projektet har vi i verklig gruvmiljö kunnat visa att den patenterade bergbulten är snabbast att montera, ger ökad säkerhet genom de mycket goda dynamiska egenskaperna samt kan tillverkas kostnadseffektivt. Vi har även kunnat påbörja de tester som krävs inför en certifiering för användning under jord.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har kunnat bekräfta att EXI-bolt ger ökad säkerhet, snabbhet att montera och minskad miljöpåverkan. EXI-bolt har samtidigt kunnat konstruerats så att den är enkel att tillverka. Resultaten gör att vi kan gå vidare med storskaliga tester i full produktionsmiljö.

Upplägg och genomförande

Rock Solutions North har samarbetat med Luleå Tekniska Universitet och LKAB för att skapa en grundförståelse för bergförstärkning under jord. Tillsammans med lokala experter har vi gjort en konstruktionslösning som baseras på standardiserade material och tillverkningsmetoder. Prototyper har tillverkats och testats i både laboratorier och i gruva. Tiden för konstruktionsändringar, tillverkning och leverans har varit i kortaste laget men slutresultatet är en mycket bra produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05742

Statistik för sidan