Exchange of R&D experiences and future collaboration between Sweden and Japan in Lean construction

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 79 200 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04603

Statistik för sidan