Exchange of R&D experiences and future collaboration between Sweden and Japan in Lean construction

Diarienummer 2009-04603
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 79 200 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat