Eurostarsprojekt E!5242 HIVAC

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Kliniskt forskningscentrum
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01277

Statistik för sidan