Eurostarsprojekt E!5242 HIVAC

Diarienummer 2010-01277
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Kliniskt forskningscentrum
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - april 2014
Status Avslutat