Eurostarsprojekt E!5173 WOMMI. Lunds Universitet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 3 510 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01355

Statistik för sidan