Eurostarsprojekt E!5173 WOMMI. Lunds Universitet

Diarienummer 2010-01355
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 3 510 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2013
Status Avslutat