Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10980, SaferBIOPHARMA, Hansa Medical AB

Diarienummer
Koordinator Hansa Medical AB
Bidrag från Vinnova 2 329 792 kronor
Projektets löptid april 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet med projektet vad att öka kunskapen kring mätning av halten av värdcellsproteiner i biologiska läkemedel, samt bidra till utvecklingen av nya mätmetoder baserade på masspektrometri. Målet för Hansa Biopharmas del var att förse projektpartners med experimentell frågeställning och testmaterial i form av kontrollprover, processprover och reagens. Alla delmål levererades som planerat. Resultaten från analyserna var mycket intressanta för Hansa Biopharma och ökade kunskapen kring mätning av värdcellsproteiner med hjälp av masspektrometri.

Resultat och förväntade effekter

Projektet genomfördes enligt planerna. Projektet har ökat kunskapen kring användandet av masspektrometri för mätning av värdcellsproteiner i biologiska läkemedel hos alla projektpartners. Hansa Biopharma kommer att öka användandet av masspektrometri som analysmetod framförallt vid framtida processutveckling.

Upplägg och genomförande

Huvudsökande av projektet var danska Alphalyse A/S som utvecklar masspektrometri-baserade mätningsmetoder för biologiska proteinläkemedel. Alphalyse, tillsammans med Syddansk Universitet, testade olika mätmetoder genom att använda material och reagens som tillverkades under Hansa Biopharmas ledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01603

Statistik för sidan