Eurostarsprojekt E!10980, SaferBIOPHARMA, Hansa Medical AB

Diarienummer 2017-01603
Koordinator Hansa Medical AB
Bidrag från Vinnova 2 329 792 kronor
Projektets löptid april 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Värdcellsproteiner är orenheter som kvarstår efter produktionen av biofarmakologiska läkemedelsprodukter. Om sådana orenheter finns kvar i den slutgiltiga läkemedelsprodukten kan de orsaka biverkningar som till exempel immunreaktioner hos patienten. Det här projektet fokuserar på utveckling av en ny analysmetod för detektion av värdcellsproteiner som är känsligare och mer detaljerad än de metoder som finns kommersiellt tillgängliga idag.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att utveckla en innovativ analysmetod som både kan identifiera och kvantitativt jämföra mängderna av olika värdcellsproteiner. Med vår nya metod kan läkemedelstillverkaren identifiera föroreningar och övervaka förekomsten av högriskproteiner vilket ger en renare produkt med mindre risk för biverkningar hos patienterna. Hansa Medical kommer att använda kunskap samlad i detta projekt för att utveckla en säker biofarmakologisk produkt som primärt är ämnad för att hindra avstötningsreaktioner vid transplantation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samarbete med det danska företaget Alphalyse och Syddansk universitet. Vi kommer att utveckla en innovativ analysmetod som både kan identifiera och kvantitativt jämföra mängderna av olika värdcellsproteiner. Vidare kommer vi kunna erbjuda möjligheten att kombinera redan existerande mätmetoder så att alla produktionsprocessens värdcellproteiner täcks av analysen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.