Eurostarsprojekt E!10880 LyMoDx ,ExScale Biospecimen Solutions AB, Uppsala Universitet

Diarienummer 2017-01598
Koordinator ExScale Biospecimen Solutions AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering