Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostarsprojekt E!10859 DOAC-STOP: A novel inhibitor to prevent uncontrolled bleedings in anticoagulant users

Diarienummer
Koordinator Adlego Biomedical AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Målsättningen med DOAC-STOP är att utveckla, PseudoXa, ett läkemedel för att restaurera koagulationsförmågan hos patienter som får blödningar som ett resultat av användningen av blodförtunnande medel. PseudoXa kommer att produceras varefter den pre-kliniska effekten, farmakokinetiken och toxiciteten kommer att bestämmas in vitro och in vivo. Slutresultatet blir en komplett preklinisk dossier för PseudoXa varefter klinisk utveckling kommer att initieras.

Förväntade effekter och resultat

PseudoXa kommer att produceras varefter den pre-kliniska effekten, farmakokinetiken och toxiciteten kommer att bestämmas in vitro och in vivo. Slutresultatet blir en komplett preklinisk dossier för PseudoXa varefter klinisk utveckling kommer att initieras.

Planerat upplägg och genomförande

WP2 fokuserar på utvecklingen av forskningsmodeller för att identifiera mätparametrar och att sätta upp analytiska metoder för effekt, farmakokinetik och toxicitet för biologiska läkemedel som verkar på koagulationskaskaden. WP4 syftar till att utvärdera de biologiska och fysiologiska egenskaperna hos PseudoXa. I WP5 kommer upprepad dos toxicitetsstudier att genomföras i en omfattning som täcker en förväntad längd av en klinisk studie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2017-01618

Statistik för sidan