Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

E!9133, AFFILUTIN, Affibody AB

Diarienummer
Koordinator Affibody AB
Bidrag från Vinnova 4 435 470 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Multipel myelom är en obehandlingsbar blodcancer. År 2010 dog 74.000 människor globalt till följd av sjukdomen. Målet med detta projekt är att göra ett nytt läkemedel, AFFILUTIN; som kan behandla flera myelom mer effektivt och med mindre biverkningar än dagens behandlingar.

Resultat och förväntade effekter

AFFILUTIN består av en liten proteinmolekyl som binder specifikt till en struktur på cancerceller och en radioaktiv metall som kommer att bestråla cancercellerna inuti kroppen. AFFILUTIN ges till patienter och bestrålar cancercellerna med minimal skada på omgivande friska normala vävnader.

Upplägg och genomförande

Cancercellsriktade molekyler har utvecklats i iterativa rundor av fag display selektioner följt av optimering för att skapa molekyler med bäst möjliga bindningsegenskaper för specifik strålningsavgivning. Projektet har utvecklat lovande molekyler vars tumörsökningsförmåga har kunnat bekräftas i en djurmodell av multipelt myelom. Utmaning nu är att etablera en metod för storskalig produktion av molekylen för klinik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 februari 2024

Diarienummer 2014-04000

Statistik för sidan