Eurostars projekt E!10838, DOPALAM, BioLamina: Production of GMP laminin-111 for establishing clinical grade dopamine cells

Diarienummer 2017-01484
Koordinator BioLamina AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektparterna vill möjliggöra cellterapi för att kunna bota patienter med Parkinsons sjukdom genom tillverkning av GMP laminin-111 (LN111) för att göra dopaminceller för kliniskt bruk och etablering av tillverkningsprotokoll för en pre-kliniskt testad dopamincellprodukt.

Förväntade effekter och resultat

1) Uppskalad LN111 produktion 2) Kommersiellt tillgänglig MX111 3) Tillverkning av dopamincellprodukt 4) Pre-klinisk validering av dopaminceller 5) Investeringsstrategi för vidare kliniska försök formulerad

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för detta projekt ämnar vi att i) utveckla och kommersialisera MX111, ii) tillverka dopaminceller för kliniskt bruk, iii) göra pre-kliniska säkerhets- och effektivitetsstudier av dopamincellerna, iv) utforma en strategisk plan för att kommersialisera dopamincellerna som en produkt, och v) påbörja ansökan för en klinisk fas 1/2 prövning i patienter med Parkinsons sjukdom.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.