Eurostars förstudie

Diarienummer
Koordinator IC the Invoice Company Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 19 100 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02889

Statistik för sidan