Eurostars E!5279 IIVS

Diarienummer 2010-00616
Koordinator Komatsu Forest AB
Bidrag från Vinnova 88 035 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat