Eurostars E!5279 IIVS

Diarienummer
Koordinator Komatsu Forest AB
Bidrag från Vinnova 88 035 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00616

Statistik för sidan