Eurostars E!5274 NextGenECG

Diarienummer 2010-00804
Koordinator NovoSense AB
Bidrag från Vinnova 4 190 809 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förskott

Resultat och förväntade effekter

Enligt plan

Upplägg och genomförande

Enligt plan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.