Eurostars E!4830 CAMPUS2

Diarienummer
Koordinator Appear Networks Systems AB - Appear Networks Systems AB
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - augusti 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02713

Statistik för sidan