Eurostars E!4736 SIMU-SiP

Diarienummer
Koordinator Acreo Swedish ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 617 400 kronor
Projektets löptid juli 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01794

Statistik för sidan