Eurostars E!4608 USBM

Diarienummer
Koordinator BlockMaster AB
Bidrag från Vinnova 2 135 400 kronor
Projektets löptid juli 2009 - februari 2011
Status Avslutat