Eurostars E!4362 MALGA - Alternativa/naturliga medel mot svamp i akvakultur och test metoder för dessas toxiska aktiviteter.

Diarienummer 2008-02190
Koordinator PH Plate Microplate Techniques AB
Bidrag från Vinnova 2 530 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2011
Status Avslutat