Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostars E!4362 MALGA - Alternativa/naturliga medel mot svamp i akvakultur och test metoder för dessas toxiska aktiviteter.

Diarienummer
Koordinator PH Plate Microplate Techniques AB
Bidrag från Vinnova 2 530 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02190

Statistik för sidan