Eurostars E!4361 CAREPO - HTC

Diarienummer
Koordinator HTC Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 280 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03903

Statistik för sidan