Eurostars E!4361 CAREPO - HTC

Diarienummer 2008-03903
Koordinator HTC Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 280 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2010
Status Avslutat