Eurostars E!4343 ElectroCapture

Diarienummer 2008-02124
Koordinator Biomotif AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2011
Status Avslutat