Eurostars E!4329 NanoComfort

Diarienummer
Koordinator Plasmatrix Materials AB
Bidrag från Vinnova 2 350 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - november 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02142

Statistik för sidan