Eurostars E!4304 VideoStar

Diarienummer
Koordinator Digital Vision Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juli 2011
Status Avslutat