Eurostars - Fryer odour removal

Diarienummer
Koordinator Scandinavian Centriair AB
Bidrag från Vinnova 896 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - augusti 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01369

Statistik för sidan