Eurostar E!5526 GAZELLE

Diarienummer
Koordinator MEDIEL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 123 416 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01788

Statistik för sidan