Eurostar E!5526 GAZELLE

Diarienummer 2010-01788
Koordinator MEDIEL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 123 416 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2012
Status Avslutat