Eurostar E!4723 Fryer odor reduction

Diarienummer 2009-02793
Koordinator 3 nine AB
Bidrag från Vinnova 310 080 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2011
Status Avslutat