Europeisk cancerplattform

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Cancercentrum Karolinska
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat