EURIPIDES-3DICE - 3D Integration of Chips using Embedding technologies

Diarienummer 2009-00376
Koordinator Replisaurus Technologies Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - oktober 2012
Status Avslutat