Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKAs innovationsdagar 2018 i Helsingfors

Diarienummer
Koordinator Elbind Elektronik AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att lära mer om finansierings möjligheter inom EUREKA programmet och träffa några internationella projektparters. Dessa mål har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Planen är att diskutera mer med några partners för en eventuell projektformulering.

Upplägg och genomförande

Huvudaktivitet är deltagande i konferensen, träffa partners via matchmaking plattformen som utförs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02369

Statistik för sidan