Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurekaprojekt E!5422 Wind Turbine, USE SVETS & INDUSTRISERVICE

Diarienummer
Koordinator USE SVETS & INDUSTRISERVICE AB
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla ett vindturbinaggregat som ska arbeta mot enskilt boende Produkten ska ge från 7000-9000 Kw per år.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi räknar med att produkten ska vara i produktion under senare delen av 2011. Vi räknar med att producera 1500-2000 aggregat per år från 2012.

Upplägg och genomförande

Vi är 4 partner i projektet med olika ansvarsområden. Utvecklingsperioden räknar vi med att omfatta 18-20 månader och övrig tid som produktionsplanering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00120

Statistik för sidan