EUREKA Resebidrag TABRE

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB - INNVENTIA AB, Kista
Bidrag från Vinnova 15 811 kronor
Projektets löptid februari 2010 - mars 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00564

Statistik för sidan