Eureka resebidrag re8

Diarienummer
Koordinator re8 Bioplastics AB
Bidrag från Vinnova 15 300 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02746

Statistik för sidan