EUREKA Resebidrag Plant Hybrid Model Preparation Stage

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 81022, PVO302
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat