Eureka projekt framtidens kontaktdon

Diarienummer 2008-02159
Koordinator Impact Coatings AB (publ)
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - april 2012
Status Avslutat