Eureka projekt framtidens kontaktdon

Diarienummer
Koordinator Impact Coatings AB (publ)
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - april 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02159

Statistik för sidan