EUREKA projekt E!5366 Food Waste on Ships - Stena Metall

Diarienummer
Koordinator Stena Metall Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 15 405 kronor
Projektets löptid maj 2010 - februari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04633

Statistik för sidan