EUREKA projekt E!5366 Food Waste on Ships - Stena Line

Diarienummer
Koordinator Stena Line Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 43 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - februari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04914

Statistik för sidan