EUREKA projekt E!5166 ILT, Immunostimulating Laser Thermotherapy

Diarienummer
Koordinator Clinical Laserthermia Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04503

Statistik för sidan