EUREKA projekt E!5166 ILT, Immunostimulating Laser Thermotherapy

Diarienummer
Koordinator Clinical Laserthermia Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2012
Status Avslutat