Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA-projekt E!4535 PRO-FACTORY S-SCAM-S

Diarienummer
Koordinator Piab Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 175 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01481

Statistik för sidan