EUREKA projekt E! 5364 Electric Post Cart/Samhall

Diarienummer
Koordinator Samhall Aktiebolag - Samhall AB, Svenstavik
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04600

Statistik för sidan