EUREKA projekt E! 5364 Electric Post Cart/Elfarm

Diarienummer
Koordinator Elfarm AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04557

Statistik för sidan