EUREKA projekt E! 5028 Vaginal Health, Unique probiotic for vaginal health - innovative manufacturing process, substance and product

Diarienummer
Koordinator Ellen Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02749

Statistik för sidan