EUREKA PROFACTORY - Methods For Acceleration of Ageing and Corrosion tests (MAAC)

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RECT
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04683

Statistik för sidan