EUREKA PROFACTORY - MAAC

Diarienummer
Koordinator EXOVA AB - EXOVA AB, Karlskoga
Bidrag från Vinnova 69 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00121

Statistik för sidan